گروه کالایی حاضر در نمایشگاه بین المللی دام و طیور

پردازش ماشین آلات -تجهیزات تولید مثل طیور-بسته بندی-کنترل آب و هوایی-تجهیزات دامپزشکی -

کنترل فریزکردن-تهویه و تصفیه هوا-توزین بسته بندی ها-قفس های اتوماتیک طیور-

فراورده های خوراک دام و طیور-تجهیزات صنعتی پردازش خوراک دام و طیور-مواد خام-

موادتشکیل دهنده خوراک-مواد افزودنی و آب-مکمل خوراک و میکسرها-فراورده های بیولوژیکی-

کمپوند(ترکیب) طیور-دارو- داروسازی-لابراتورهای تشخیصی-

پردازش گوشت-گوشت شتر مرغ-پردازش تخم مرغ- دستگاه های پرینت تخم مرغ- تخم شتر مرغ-

چرم شترمرغ-پرشترمرغ- تکنولوژی شیردوشی و خنک سازی-دستگاه های شیر دوشی-آنالیز شیر دوشی

خدمات:

مشاوره-توزیع-ژنتیک و ثبت-انتقال دانش-بانک ها و شرکت های بیمه-